Nezaměstnanost v Praze a krajích k 30.11.2017

Zveřejněno: 18. 12. 2017

Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 30. 11. 2017.

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Prazek 30. 11. 2017 meziročně snížil o 1,01 procentního bodu a dosáhl výše 2,39 %. Meziměsíčně, tedy oproti říjnu 2017 se jeho hodnota snížila o 0,16 procentního bodu.

V krajském srovnání byla hodnota tohoto ukazatele opět nejnižší v Plzeňském kraji (2,30 %), na druhém místě byl kraj Hl. m. Praha (2,39 %), následovaly kraje Pardubický (2,40 %), Královéhradecký (2,51 %), Liberecký (2,61 %) a Jihočeský (2,63 %). V celé ČR se podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně snížil o 0,08 procentního bodu a dosáhl hodnoty 3,52 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil na konci listopadu 201722 194 osob, z toho bylo 11 751 ženMeziročně ubylo  v evidenci 8,5 tisíc zájemců o práci. Meziměsíčnětedy oproti říjnu 2017ubylo v evidenci 1 277 nezaměstnaných.

Počet volných pracovních míst v hl. m. Praze  meziročně opětovně vzrostl, a to o 94,0 % na evidovaných 41 381 volných místMeziměsíčně přibylo v evidenci 1 920 pracovních míst.

______________________

Poznámka:

Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služe

 

Zdroj: https://www.czso.cz/