Novela zákona o daních z příjmů - 2019

Zveřejněno: 7. 2. 2018

Od roku 2019 by měla být zrušena tzv. superhrubá mzda a základem daně z příjmů ze závislé činnosti by měl být v podstatě pouze hrubý příjem zaměstnance, který by se již nenavyšoval o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění.
Jednotná sazba daně z příjmů fyzických osob by měla být nahrazena klouzavě progresivní sazbou daně ve výši 19 % a 24 %, přičemž hranicí pro přechod na vyšší sazbu daně je základ daně snížení o nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky vyšší než 1 500 000 Kč. Prakticky to znamená, že příjmy, resp. základ daně do 1.5 mil. Kč bude podléhat 19% sazbě daně a částka přesahující 1.5 mil. Kč bude zdaněna sazbou 24 %.
Progresivní sazba daně bude reflektována i do základu pro výpočet záloh na dani, kde rozhodná hranice pro změnu sazby bude 125 000 Kč.
V návaznosti na zavedení progresivní sazby daně dojde ke zrušení institutu solidárního zvýšení daně.

 

Zdroj: www.bdo.cz