Výplaty záloh a mezd

Výplaty 2017 - na účet

Výplaty na bankovní účet (nahlašte při registraci) zasíláme každý 15. den v měsíci (vychází-li 15. den na víkend, bude výplata zaslána nejbližší následující pracovní den).

ORIGINÁLY pracovních výkazů musí být v naší kanceláři odevzdány osobně nebo doručeny poštou nejpozději 1. den následujícího měsíce do 18:00!!! Po tomto termínu již nebude možné z technických důvodů pracovní výkazy přijmout.

Doporučujeme nechat si posílat výplatu na účet, je to rychlejší a bez čekání.

Výplaty 2017 - v hotovosti

Hotovostní výplaty jsou vypláceny jednou měsíčně dle rozpisu (viz. přehled níže) a probíhají v daných termínech vždy od 8:00 do 17:00 hod. Náhradní termín pro vyzvednutí hotovostní výplaty je vždy v době vyplácení hotovostních záloh. 

Termíny výplat v roce 2017 - datum výplaty v hotovosti
výplata za prosinec 2016 út 17.1. výplata za duben 2017 út 16.5. výplata za srpen 2017 po 18.9.
výplata za leden 2017 čt 16.2. výpalat za květen 2017 pá 16.6. výplata za září 2017 út 17.10.
výplata za únor 2017 čt 16.3. výplata za červen 2017 út 18.7. výplata za říjen 2017 čt 16.11.
výplata za březen 2017 st 19.4. výplata za červenec 2017 st 16.8.

výplata za listopad 2017 po 18.12.

Výplaty záloh 2017

Zálohy jsou vypláceny v centrální kanceláři na finančním oddělení:

pondělí 8:00-10:00 hod a 15:00-16:00 hod
úterý - pátek 8:00-10:00 hod

Zálohy nejsou vypláceny o svátcích a v termínech hotovostních výplat - viz termíny výše. Záloha bude vyplacena ve výši 50% hrubé mzdy (z odpracovaných hodin) max. za 7 kalendářních dnů zpětně. Každou firmu (i pobočku) je třeba mít potvrzenou na samostatném pracovním výkazu. V případě jakékoliv nesrovnalosti nebude záloha vyplacena. U vybraných firem se zálohy vyplácejí pouze 1x za týden (jejich aktuální seznam je k dispozici v kanceláři agentury).


POZOR NA UZÁVĚRKOVÝ TERMÍN - VŠECHNY VÝKAZY NUTNO ODEVZDAT DO 1.DNE NÁSLEDUJÍCÍHO MĚSÍCE!!!

Podmínky pro vyplacení zálohy:

    • řádně vyplněný a potvrzený ORIGINÁL pracovního výkazu předložený na přepážce
    • platný doklad totožnosti (OP, cestovní pas, ŘP)
    • brigádníkům vybraných firem se zálohy vyplácí přímo na pracovišti - bližší informace u asistentek v kanceláři
    • za vyplacení zálohy účtujeme manipulační poplatek.

Pravidla vyplácení záloh a výplat na karty Prepaid viz leták - k dispozici u asistentek.

 

INFORMACE O MZDÁCH / REKLAMACE

Pokud máte jakékoliv nesrovnallosti nebo pochybnosti o Vaší mzdě, můžete nás kontaktovat:

Osobně:

Osobně je možno reklamovat mzdu v termínu hotovostních výplat viz. tabulka a to od 8:00-17:00 hod a v termínech hotovostních záloh, tedy v pondělí od 8:00 - 10:00 hod a 15:00-16:00 hod, úterý - pátek od 08:00-10:00 hod. 

Termíny pro osobní reklamace mezd pro rok 2017:
Leden 2017 út 17.1. Květen 2017 út 16.5. Září 2017 po 18.9.
Únor 2017 čt 16.2. Červen 2017 pá 16.6. Říjen 2017 út 17.10.
Březen 2017 čt 16.3. Červenec 2017 út 18.7. Listopad 2017 čt 16.11.
Duben 2017 st 19.4. Srpen 2017 st 16.8. Prosinec 2017 po 18.12.

Telefonicky:

Telefonicky Vám na Vaše nejasnosti ve mzdách budeme připraveni odpovědět na tel. čísle +420 775 335 754. Pokud je telefon vypnutý, nebo nedostupný, prosím zanechejte SMS zprávu, či zprávu přes aplikaci Whatsapp, budeme Vás kontaktovat co nejdříve. 

E-mailem:

K reklamacím mezd můžete také využít emailovou adresu: reklamace@creditczech.cz