ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Zveřejněno: 4. 3. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou zaměstnanci povinni na výzvu zaměstnavatele podstoupit 1x týdně antigenní testování na Covid-19 (pokud není splněna nějaká výjimka, např. se nejedná o osobu, která v předchozích týdnech nemoc již prodělala).

Testování provádíme zdarma v prostorách našeho náborového centra Na Harfě 246/5, Praha 9. Testování probíhá prostřednictvím kvalifikované zdravotnické služby. K registraci využijte náš rezervační systém www.i-brigada.cz , kde najdete volné termíny. Na testování se můžete přihlásit také telefonicky na čísle 222 534 534 nebo 777 335 756. Bez předchozí registrace nebude testování možné!!! 

Dále můžete využít k testování síť POC antigenních center (https://testovani.uzis.cz/Antigen ), v níž je vyšetření plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (máte nárok na bezplatné testování každé 3 dny). Pokud takový test absolvujete, odešlete nám obratem informaci na speciálně zřízenou emailovou adresu covid@creditczech.cz s uvedením příjmení, jména, datumu narození, datumu testování a výsledku testu. Test je nutné podstoupit jedenkrát v rámci sedmidenního období.  

Máte-li kromě nás i jiného zaměstnavatele a absolvovali jste v rámci sedmidenního období test s negativním výsledkem jeho prostřednictvím, obratem nás informujte.

Platí-li pro Vás výjimka z povinného testování tzn:

1) prodělali jste laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba Vaší izolace, nejevíte žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90dní (je potřeba doložit lékařskou zprávou), 

2)  máte vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID -19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoulátkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku(dále jen "SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a nejevíte žádné příznaky onemocnění COVID-19

 prosím informujte nás o této skutečnosti telefonicky, či emailem na   adresu covid@creditczech.cz

 

Krajní variantou může být testování přímo na pracovišti uživatele , který tuto možnost nabízí, záleží však na jejich volných kapacitách.

 

Odmítnete-li test absolvovat, nebude Vám s platností od 13.3.2021 umožněn výkon práce na pracovišti uživatele a nebudete mít právo na jakoukoliv finanční kompenzaci. Nelze vyloučit ani posouzení takové situace jako porušení kázně se všemi možnými důsledky (v závislosti na konkrétních okolnostech případu).

V případě pozitivního testu je nutné tuto skutečnost oznámit praktickému lékaři s tím, že musí následovat potvrzovací PCR test, který následně zašlete na adresu covid@creditczech.cz

Věnujte této záležitosti pozornost, sledujte dostupné zdroje i naše webové stránky. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na covid@creditczech.cz .