Daňové přiznání first minute: Zjistěte, na co si dát pozor, a vyhněte se frontám.

Zveřejněno: 8. 2. 2019

Ilustrační foto

 

Ze statistik Generálního finančního ředitelství vychází, že poplatníci obvykle odevzdávají přiznání na poslední chvíli. "Například loni jsme za necelé dva první měsíce obdrželi pouze 235 276 přiznání od právnických i fyzických osob a jen v týdnu od 19. do 25. března jsme již obdrželi 375 631 podání. A poslední den jsme obdrželi téměř 160 tisíc podání," říká Lukáš Heřtus z Generálního finančního ředitelství.

Od včasného podání daňového přiznání zřejmě odrazuje lidi fakt, že případné přeplatky dostanou "rychlíci" stejně jako opozdilci. Tedy až po uplynutí lhůty pro podání přiznání.  

Letos je posledním možným dnem k podání přiznání 1. duben. To je také den, kdy musí být zaplacena daň z příjmu. Jinak to mají poplatníci s prodlouženou lhůtou o 3 měsíce například na základě plné moci daňového poradce. Ti odevzdávají daňová přiznání až v červenci. Jestliže máte datovou schránku, musíte poslat daňové přiznání elektronicky, tedy prostřednictvím této schránky.

Přehledy až v květnu

Vedle takzvaného růžového formuláře je třeba podat přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Pokud vám daňové přiznání nedělá účetní, ale vy sami, stáhněte si formuláře na stránkách úřadů.

"Přehledy o příjmech a výdajích je nutné podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém má být podáno daňové přiznání. Tento rok tedy nejpozději do 2. 5. 2019. Úhrada případného nedoplatku musí proběhnout do 8 dnů od podání přehledů," upozorňuje daňová expertka Pavla Jánišová ze společnosti Apogeo.

A jaké jsou aktuální daňové novinky?

  • Vyšší sleva na dítě

Za rok 2018 uplatníte vyšší slevu na děti. Za první dítě si odečtete nově 15 204 korun, což je o 1 800 více než za rok předešlý. Za druhé dítě sleva zůstala ve výši 19 404 a za třetí a případně další děti činí 24 204 korun. Daňovou slevu může uplatnit jen jeden z rodičů.

  • Vyšší školkovné

Rodiče dětí předškolního věku, které navštěvují školku nebo jiné podobné zařízení, si mohou odečíst z daní takzvané školkovné. Za rok 2018 je to 12 200 korun, což je o 1 200 víc než rok předešlý.

Ale pozor. "Od zdaňovacího období 2018 byly zpřísněny požadavky na formální náležitosti potvrzení. Daňoví poplatníci by si měli dát pozor na to, zda mu příslušné předškolní zařízení vydalo potvrzení v požadovaném rozsahu. Na potvrzení musí být uvedeno jméno dítěte, celkovou částku výdajů a dále údaje o zápisu zařízení do rejstříků nebo datum vzniku živnostenského oprávnění," doplňuje Pavla Jánišová. I tuto slevu však může uplatnit pouze jeden z rodičů. 

  • Daňový bonus

Pokud jsou uplatněná daňová zvýhodnění vyšší než samotná daň z příjmu, mají zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné nárok na takzvaný daňový bonus ve výši tohoto rozdílu. Dostanou ho od státu. Ten vznikne ale pouze v případě, že rozhodné příjmy za rok 2018 jsou vyšší než 73 200 korun.

Tato částka se vypočítává z minimální mzdy platné v daném roce a je jejím šestinásobkem. Loni byla minimální mzda 12 200 korun. A pro upřesnění - do rozhodných příjmů se počítají jen příjmy z výdělečné a závislé činnosti.

  • Nižší výdajové paušály

Řada podnikatelů využívá takzvané paušály, tedy výdaje si uplatňuje procentem stanoveným z příjmů. Nemusí tak schraňovat každou účtenku. Ovšem za rok 2018 se maximální částka výdajů paušálem snížila.

Při uplatnění 80% výdajového paušálu, který platí například pro řemeslníky, mohou výdaje dosahovat maximálně 800 tisíc Kč. U 60% výdajového paušálu, který uplatňují hlavně živnostníci, je to 600 tisíc Kč. U 40% paušálu, který využívají lidé u příjmů ze samostatné činnosti, která není živností, je to 400 tisíc korun. U 30% paušálu, který se využívá u příjmů z pronájmu, je to maximálně 300 tisíc korun. 

Ovšem vrátila se možnost odečíst si i u paušálu zvýhodnění na děti a slevu na manželku či manžela, jehož příjmy nejsou vyšší než 68 tisíc korun za rok.

  • Solidární daň

"Další změna se týká solidárního zvýšení daně. Za rok 2018 je nový limit, se kterým se porovnává výše příjmů, na částce 1 438 992 Kč. "Tedy rozdíl mezi součtem příjmů ze závislé činnosti a samostatné činnosti a touto částkou podléhá solidárnímu zvýšení daně ve výši 7 procent," říká daňová odbornice Jánišová. Na solidární dani tak někteří lidé zaplatí letos méně.

 

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz