Nezaměstnanost v září s mírným sezónním poklesem

Zveřejněno: 7. 10. 2021

Po prázdninách se aktivita na trhu práce výrazně zvyšuje. Svědčí o tom výrazně vyšší počty nově hlášených uchazečů o zaměstnání i umístěných uchazečů. Ty sezónní pohyby zpravidla k mírnému snížení nezaměstnanosti a nejinak tomu bylo i letos.

Na trhu práce se také projevuje oživení ekonomiky po pandemii. Což se projevuje vysokým počtem neobsazených volných pracovních míst. Na konci září jich úřady práce nabízely téměř 358 tis., což je o 41 tis. více než před rokem. Srovnání počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání a volných míst ukazuje na nepoměr mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Aktuálně v české ekonomice chybí téměř 120 tis. lidí. Nedostatek pracovních sil je jednou z hlavních brzd české ekonomiky bránící využít oživení globální ekonomiky i domácí poptávky po uvolnění po pandemii.

V průběhu podzimních měsíců by měl pokles nezaměstnanosti pokračovat a zastaví ho až obvyklé zvýšení v závěru roku. Hlavním určujícím faktorem bude ovšem i nadále vysoký hlad po pracovních silách ze strany firem.

 

https://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/