Program podpory zaměstnanosti„Antivirus“

Zveřejněno: 7. 4. 2020

Jelikož se množí dotazy, jestli se program "Antivirus" vztahuje i na zaměstnance pracující na základě dohody o pracovní činnosti, bohužel pro vás máme špatnou zprávu. Příspěvek je určen ke krytí mzdových nákladů zaměstnavatele spočívajících ve vyplacené náhradě mzdy, včetně odvodů, a to pouze za zaměstnance v pracovním poměru.  Uvádíme i odkaz na příslušnou metodiku MPSV:  https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus.pdf/eacabb67-657a-42d3-2279-82ae3280b1fa