TESTOVÁNÍ - KDO NEMUSÍ PODSTOUPIT.

Zveřejněno: 5. 3. 2021

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní.

Tuto skutečnost nám doložíte potvrzením, z nějž bude patrné, kdy jste absolvovali test, jehož výsledek byl POZITIVNÍ (zašlete nám jej na covid@creditczech.cz ).

Testování se dále neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID -19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoulátkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

Důrazně doporučujeme nosit potvrzení s sebou na pracoviště (mělo by stačit vyfocené v mobilním telefonu).