Účast na sociálním a zdravotním pojištění od 1.1.2019 - nově až od 3 000,- Kč

Zveřejněno: 4. 1. 2019

Ministerstvo práce a sociální věcí vyhlásilo svým sdělením č. 236/2018 Sb. ze dne 11.10.2018 zveřejněným v částce 119 Sbírky zákonů dne 23.10.2018 částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění od 1.1.2019 ve výši 3 000 Kč.

Od ledna 2019 tedy v případě zaměstnání malého rozsahu (tj. zaměstnání, kde sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem, anebo příjem není sjednán vůbec), bude zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhne započitatelného příjmu alespoň 3 000 Kč

Pro úplnost je třeba uvést, že zvýšení příjmů se dotkne i zdravotního pojištění.

Pro účely zdravotního pojištění se totiž za zaměstnance považuje osoba činná na základě dohody o pracovní činnostipokud v kalendářním měsíci dosáhne započitatelného příjmuOd 1. 1. 2019 bude tedy částka započitatelného příjmu navýšena z 2 500 Kč na 3 000 Kč