Jak se v příštím roce změní daně

Zveřejněno: 5. 1. 2022

Sleva na dani na poplatníka

 • Základní sleva na dani na poplatníka se pro rok 2022 zvýší z 27 840 korun na 30 840 Kč.
 • Už druhý rok v řadě tak dojde k navýšení slevy o tři tisíce korun.
 • Poměrnou část této roční slevy může uplatnit každý zaměstnanec měsíčně. Musí ale u svého zaměstnavatele podepsat prohlášení poplatníka, které je obecně známé jako „růžový formulář“.

Změna paušální daně

 • Živnostníkům využívajícím paušální daň se v příštím roce změní celková výše měsíční zálohy. Ta se z letošních 5469 Kč zvýší na 5994 Kč.
 • Důvodem je zvýšení minimální zálohy na sociální pojištění o 15 procent. Ta bude v příštím roce činit 3267 Kč. Zbytek paušální daně tvoří minimální záloha na zdravotní pojištění (2627 Kč) a daň z příjmů (100 Kč).
 • Konečný termín pro přihlášení se do režimu paušální daně vyprší v pondělí 10. ledna 2022.

Změna daňového zvýhodnění na vyživované děti

 • Již pro zdaňovací období za rok 2021 se díky novele schválené v červenci zvyšuje roční částka na druhé dítě o 2916 Kč. Nově je stanovena na 22 320 Kč. Na každé další dítě se částka zvýšila o 3636 Kč, činí tak 27 840 Kč.

Zrušení zastropování měsíčního daňového bonusu

 • Od Nového roku dojde také k faktickému zrušení maximálního limitu pro výplatu měsíčního daňového bonusu, tedy rozdílu mezi vypočtenou daní z příjmů a slevou na děti vypláceného finančním úřadem v případě vyměření záporné daňové povinnosti.
 • Limit měsíčního bonusu byl dosud ve výši 5025 Kč.

Rozšíření okruhu příjmů osvobozených od daně z příjmů

 • Státem schválené odškodné pro protiprávně sterilizované osoby a pro osoby poškozené výbuchem muničního areálu ve Vrběticích bude osvobozené od daně z příjmů fyzických osob.

Sleva na dani za zastavené exekuce

 • Novela exekučního řádu zavádí od 1. ledna 2022 novou slevu pro poplatníky daně z příjmů z titulu zastavených exekucí.
 • Pokud v případě exekuce pohledávka nepřevyšuje částku 1500 Kč bez příslušenství a k 1. lednu 2022 bude vedena déle než tři roky, bude exekuce zastavena.

Zvýšení minimální mzdy

  • Od 1. ledna 2022 vzroste minimální mzda na 16 200 Kč měsíčně.
  • Změna ovlivní výši minimálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů a maximální výši roční slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné), které je možné uplatnit za každé vyživované dítě maximálně do výše minimální mzdy.

 

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/prehledne-jak-se-v-pristim-roce-zmeni-dane-40382347#utm_content=ribbonnews&utm_term=minim%C3%A1ln%C3%AD%20mzda%202022&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz