Zvýšení nezabavitelné částky od 1.7.2020

Zveřejněno: 29. 7. 2020

S účinností od 1.7. 2020 dojde ke zvýšení tzv. nezabavitelné částky – návrh Ministerstva spravedlnosti již v únoru 2020 schválila vláda. Nezabavitelná částka se týká dlužníků v exekuci či insolvenci. Jedná se o část měsíční mzdy, která dlužníkům nesmí být sražena - má sloužit k pokrytí jejich životních nákladů, případně nákladů na vyživované osoby.

Od července se nezabavitelná částka zvýší díky úpravě parametrů výpočtu –  ale kolik lidem v exekuci nebo insolvenci zůstane, závisí i na výši jejich příjmů, neboť jim nezůstává pouze základní nezabavitelná částka, ale i část mzdy.
Jelikož se nezabavitelná částka jednotlivce bude nově počítat jako 3/4 součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení (do 30.6.2020 se počítá jako 2/3 součtu) dojde k jejímu zvýšení o 1.164 Kč na konečnou částku 7.772 Kč.
Nově se taktéž počítá nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (nejčastěji na děti), a to jako 1/3 nezabavitelné částky jednotlivce (do 30.6.2020 se počítá jako 1/4). Dojde tak ke zvýšení o 864 Kč na konečnou částku 2.591 Kč.
Nejpozitivněji se tak změna projeví u dlužníků s vyživovací povinností (typicky u rodičů pečující o děti), jejichž srážky ze mzdy budou od července nižší.

 

Dlužníkům ale nezůstává pouze základní nezabavitelná částka (tj. 7.772 Kč), ale i část ze zbývající mzdy – jedna třetina nebo dvě třetiny, podle toho, zda se jedná o přednostní či nepřednostní pohledávky (mezi přednostní pohledávky se mj. řadí pohledávky výživného či pohledávky vůči státu).

 

Od července bude dlužníkovi s dítětem a čistou měsíční mzdou 15.000 Kč nově v oddlužení ponecháno 11.909 Kč (o 1.152 Kč měsíčně více než do konce června), při nepřednostní exekuci dokonce 13.454 Kč (o 575 Kč měsíčně více než do konce června).

Účinnost změny nastává od 1. 7. 2020 a nově vypočtená nezabavitelná částka za měsíc červenec se uplatní poprvé za výplatní období v srpnu.

 

https://www.kurzy.cz/zpravy/547562-nezabavitelna-castka-se-od-1-7-2020-zvysuje-na-jednotlivce-nove-7-772-kc-na-vyzivovaneho-2-591/