Potřebuji zdravotní prohlídku, když jdu na noční směnu ?

Pokud je Vaše směna v rozmezí 22-6, je povinností zaměstnavatele vyslat Vás na lékařskou prohlídku bez ohledu na to, jeslti je Váš pracovněprávní vztah založen dohodou o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvou.