Výplaty záloh a mezd

Výplaty 2019 - na účet

Výplaty na bankovní účet (nahlašte při registraci) zasíláme každý 15. den v měsíci (vychází-li 15. den na víkend, bude výplata zaslána nejbližší následující pracovní den).

ORIGINÁLY pracovních výkazů musí být v naší kanceláři odevzdány osobně nebo doručeny poštou nejpozději 1. pracovní den následujícího měsíce !!! 

Doporučujeme nechat si posílat výplatu na účet, je to rychlejší a bez čekání.

 

Výplaty 2019 - v hotovosti

Hotovostní výplaty jsou vypláceny jednou měsíčně dle rozpisu (viz. přehled níže) a probíhají v daných termínech vždy od 8:00 do 17:00 hod. Náhradní termín pro vyzvednutí hotovostní výplaty je vždy v době vyplácení hotovostních záloh. 

Termíny výplat v roce 2019 - datum výplaty v hotovosti
PROSINEC 2018         st 16.1. DUBEN                   čt 16.5. SRPEN               út 17.9.
LEDEN                         po 18.2. KVĚTEN                  út 18.6. ZÁŘÍ                  st 16.10.

ÚNOR                          po 18.3.

ČERVEN                  út 16.7. ŘÍJEN                 po 18.11.
BŘEZEN                       út 16.4. ČERVENEC              pá 16.8.

LISTOPAD          út 17.12.

 

Výplaty záloh 2019

Zálohy jsou vypláceny v centrální kanceláři na finančním oddělení:

Pondělí:  8:00-10:00 hod a 15:00-16:00 hod

Úterý:     8:00-10:00 hod

Středa:   8:00-10:00 hod a 15:00-16:00 hod

Čtvrtek:  8:00-10:00 hod

Pátek:     8:00-10:00 hod

Zálohy nejsou vypláceny o svátcích a v termínech hotovostních výplat - viz termíny výše. Pokud u nás máte svůj jediný příjem, bude Vám vždy prvních 5 dnů v měsíci vyplacená záloha ve výši 40% hrubé mzdy (z odevzdaných odpracovaných hodin), poté 50% hrubé mzdy (z odevzdaných odpracovaných hodin). Každou firmu (i pobočku) je třeba mít potvrzenou na samostatném pracovním výkazu. V případě jakékoliv nesrovnalosti nebude záloha vyplacena.

Zálohy budou vyplaceny max. za 7 kalendářních dnů zpětně.

POZOR NA UZÁVĚRKOVÝ TERMÍN - VŠECHNY VÝKAZY NUTNO ODEVZDAT DO 1. PRACOVNÍHO DNE NÁSLEDUJÍCÍHO MĚSÍCE!!!

U vybraných firem se zálohy vyplácejí pouze 1x za týden, nebo přímo na pracovišti (jejich aktuální seznam je k dispozici v kanceláři agentury).


Podmínky pro vyplacení zálohy:

    • řádně vyplněný a potvrzený ORIGINÁL pracovního výkazu předložený na přepážce
    • platný doklad totožnosti (OP, cestovní pas, ŘP)
    • brigádníkům vybraných firem se zálohy vyplácí přímo na pracovišti - bližší informace u asistentek v kanceláři
    • za vyplacení zálohy účtujeme manipulační poplatek.

Pravidla vyplácení záloh a výplat na karty Prepaid viz leták - k dispozici u asistentek.

 

INFORMACE O MZDÁCH / REKLAMACE

Pokud máte jakékoliv nesrovnallosti nebo pochybnosti o Vaší mzdě, můžete nás kontaktovat:

Osobně:

Osobně je možno reklamovat mzdu v termínu hotovostních výplat viz. tabulka a to od 8:00-17:00 hod a v termínech hotovostních záloh, tedy v pondělí a ve středu od 8:00 - 10:00 hod a 15:00-16:00 hod, úterý, čtvrtek a pátek od 08:00-10:00 hod. 

Telefonicky:

Telefonicky Vám na Vaše nejasnosti ve mzdách budeme připraveni odpovědět na tel. čísle +420 775 335 754. Pokud je telefon vypnutý, nebo nedostupný, prosím zanechejte SMS zprávu, či zprávu přes aplikaci Whatsapp, budeme Vás kontaktovat co nejdříve. 

E-mailem:

K reklamacím mezd můžete také využít emailovou adresu: reklamace@creditczech.cz