image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro brigádníky

Pro brigádníky 

Jak probíhá brigáda

Máte-li u nás platnou registraci, můžete si vybrat a rezervovat brigádu:

Co musíte dodržovat:

 • pracovní doba začíná příchodem na přidělené pracoviště dle pracovního výkazu, který obdržíte v agentuře
 • je Vaší povinností nastoupit na směnu řádně a včas v předem domluveném termínu a čase
 • v případě nástupu na směnu v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek nebudete přijati na směnu; tento den Vám bude vykázán jako neomluvená absence, včetně náhrady škody z toho vyplývající, minimálně ve výši 2000 Kč
 • dopustíte-li se krádeže zboží nebo pokusu o krádež, jsme oprávněni požadovat po Vás náhradu škody ve výši odcizeného zboží a náhradu škody, kterou budeme povinni uhradit uživateli, minimálně ve výši 2000 Kč
 • vždy si řádně prostudujte pokyny k přidělené brigádě a dodržujte je
 • noste předepsaný pracovní oděv
 • jste povinni plnit pokyny Vašeho vedoucího
 • odchod na přestávku hlaste svému vedoucímu
 • nenoste do práce žádné cennosti (např. větší finanční obnosy, šperky apod.), osobní věci si na většině pracovišť ukládáte ve společných prostorách - za případnou ztrátu agentura neručí
 • vždy u sebe mějte kopii pracovní smlouvy, případně další dokumenty dle pokynů agentury
 • konec pracovní doby je určen plánem směny, svůj odchod nahlaste svému vedoucímu a vždy si zajistěte potvrzení pracovního výkazu

Zrušení brigády

Nejpozději 24 hodin před nástupem na brigádu (vyjma zdravotních důvodů).

Odhlásit se můžete osobně v kanceláři agentury, telefonicky (GSM i o víkendu) nebo prostřednictvím e-mailu či faxu.

V případě, že se na předem domluvenou směnu vůbec neomluvíte nebo se omluvíte později, než 24 hodin před nástupem, jsme oprávněni požadovat po Vás náhradu škody ve výši až 1000 Kč, podle ust. §250 odst. 1 zákona 4. 262/2006 Sb. Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se ani na jedno číslo nemůžete dovolat, zašlete nám SMS nebo WhatsApp zprávu na mobilní telefon č. 777 335 756 s uvedením Vašeho jména, kde a kdy jste měli pracovat (totéž je možné učinit e-mailem od pondělí do pátku 8:00 - 17:30 hod a o víkendech 8:00 - 17:00 hod na adresu brigada@creditczech.cz).

V případě náhlého onemocnění informujte ihned agenturu a v nejbližším možném termínu předložte potvrzení o návštěvě lékaře (případně potvrzení o doprovodu nezletilého dítěte k lékaři). V opačném případě vám bude počítána neomluvená absence, včetně náhrady škody z toho vyplývající.