Výplaty záloh a mezd

 

Výplaty 2023 - na účet

Výplaty na bankovní účet (nahlaste při registraci) odesíláme každý 15. den v měsíci (vychází-li 15. den na víkend, bude výplata odeslána nejbližší následující pracovní den).

ORIGINÁLY pracovních výkazů musí být v naší kanceláři odevzdány osobně nebo doručeny poštou nejpozději 1. pracovní den následujícího měsíce !!! 

Doporučujeme nechat si posílat výplatu na účet, je to rychlejší a bez čekání.

 

Výplaty 2023 - v hotovosti

Hotovostní výplaty jsou vypláceny jednou měsíčně dle rozpisu (viz. přehled níže) a probíhají v daných termínech vždy od 8:00 do 16:00 hod.  

Termíny výplat v roce 2023 - datum výplaty v hotovosti
PROSINEC 2022         út 17.1. DUBEN                   út 16.5. SRPEN               po 18.9.
LEDEN                         čt 16.2. KVĚTEN                  pá 16.6. ZÁŘÍ                   út 17.10.

ÚNOR                          čt 16.3.

ČERVEN                  út 18.7. ŘÍJEN                  čt 16.11.
BŘEZEN                       út 18.4. ČERVENEC             st 16.8.

LISTOPAD          po 18.12.

 

Výplaty záloh 2023

Zálohy jsou vypláceny pouze bezhotovostně na bankovní účet či Prepaid kartu – viz Karta Prepaid.

Zálohy nejsou vypláceny o svátcích, víkendech a v termínech hotovostních výplat - viz termíny výše. 

Žádosti o zálohy

  • PRACOVNÍ VÝKAZ naskenujte a zašlete emailem na adresu: financni@creditczech.cz
  • PRACOVNÍ VÝKAZ vyfoťte (tak aby byl čitelný) a pošlete přes aplikaci Whatsapp na tel: 775 335 754
  • PRACOVNÍ VÝKAZ zalepte do obálky, kterou označte nápisem „CHCI ZÁLOHU“ a vhoďte do schránky hlavních dveří agentury (Na Harfě 246/5, Praha 9)

Žádosti o zálohy zaslané v pracovní dny do 12:00 hod jsou zpracovány týž den, žádosti zaslané později budou zpracovány až den následující. Uzávěrka pro odevzdání všech výkazů za uplynulý měsíc je vždy 1. pracovní den následujícího měsíce. V tento den lze naposledy zažádat o zálohu za měsíc předcházející, výkazy je nutno odevzdat též do 12:00 hod. Po uzávěrce se vyplácí zálohy pouze za směny z nového měsíce.

Záloha se vyplácí max. za 12 hodin čistého času za směnu se zákonnou přestávkou. Výkaz s vyšším počtem hodin není možné akceptovat.

Pracovníkům, kteří u nás mají svůj jediný příjem a za které se odvádí zdravotní pojištění v minimální povinné výši, bude vyplácena vždy první 3 směny v každém měsíci záloha ve výši 30 %. Ostatním (těm, co mají i další příjem) bude vyplacena záloha ve výši 50 % hrubé mzdy již od první směny.

Zálohy jsou vypláceny za maximálně 7 kalendářních dnů zpětně. Pokud budete mít potvrzeny směny starší sedmi dnů, budou Vám vyplaceny až v dobírce ve výplatním termínu.

Na vyplacení zálohy nevzniká právní nárok, v případě pochybností rozhoduje o vyplacení vedoucí zaměstnanec agentury.

Karta Prepaid:

K vybrání zálohy je možné využít dobíjecí platební kartu PREPAID, která funguje jako běžná platební karta. V případě vydané karty Vám na ní pak chodí automaticky výplata, ale je možné si požádat také o převedení zálohy.

Pro více informací a k získání karty stačí požádat asistentky na přepážkách č. 1-10. Jakmile bude Vaše žádost schválena, ozveme se Vám a při další návštěvě si můžete kartu vyzvednout a používat.

POZOR NA UZÁVĚRKOVÝ TERMÍN - VŠECHNY VÝKAZY NUTNO ODEVZDAT DO 1. PRACOVNÍHO DNE NÁSLEDUJÍCÍHO MĚSÍCE!!!

U vybraných firem se zálohy vyplácejí pouze 1x za týden (jejich aktuální seznam je k dispozici v kanceláři agentury).

Pravidla vyplácení záloh a výplat na karty Prepaid viz leták - k dispozici u asistentek.

 

INFORMACE O MZDÁCH / REKLAMACE

Pokud máte jakékoliv nesrovnalosti nebo pochybnosti o Vaší mzdě, můžete nás kontaktovat:

Osobně:

Osobně je možno reklamovat mzdu v termínu hotovostních výplat viz. tabulka a to od 8:00-16:00 hod.  

Telefonicky:

Telefonicky Vám na Vaše nejasnosti ve mzdách budeme připraveni odpovědět na tel. čísle +420 775 335 754. Pokud je telefon vypnutý, nebo nedostupný, prosím zanechejte SMS zprávu, či zprávu přes aplikaci Whatsapp, budeme Vás kontaktovat co nejdříve. 

E-mailem:

K reklamacím mezd můžete také využít emailovou adresu: reklamace@creditczech.cz